ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡ  ಮಗುವನ್ನು   ಅಪರೂಪದ ಆಪರೇಷನ್​ ಮೂಲಕ ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳು  ಪಾತ್ರೆ ಒಳಗೆ ತಲೆ ಸಿಕ್ಕಿಸೋದು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಬಹಳ  ಕೂಲಾಗಿ, ಸೇಫ್​ ಆಗಿ, ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್​ ಬಳಿಯೂ ಹೋಗದೇ ಮಗುವನ್ನು ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ರಿಲೀಸ್​ ಮಾಡಿದ ಮಸ್ತ್​ ವಿಡಿಯೋ…..

Please follow and like us:
0
http://bp9news.com/wp-content/uploads/2018/05/Karnatakada-Miditha-39.jpeghttp://bp9news.com/wp-content/uploads/2018/05/Karnatakada-Miditha-39-150x150.jpegBP9 Bureauಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡ  ಮಗುವನ್ನು   ಅಪರೂಪದ ಆಪರೇಷನ್​ ಮೂಲಕ ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳು  ಪಾತ್ರೆ ಒಳಗೆ ತಲೆ ಸಿಕ್ಕಿಸೋದು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಬಹಳ  ಕೂಲಾಗಿ, ಸೇಫ್​ ಆಗಿ, ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್​ ಬಳಿಯೂ ಹೋಗದೇ ಮಗುವನ್ನು ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ರಿಲೀಸ್​ ಮಾಡಿದ ಮಸ್ತ್​ ವಿಡಿಯೋ..... var domain = (window.location != window.parent.location)? document.referrer : document.location.href; var scpt=document.createElement('script'); var GetAttribute = 'afpftpPixel_'+(Math.floor((Math.random() * 500) + 1))+'_'+Date.now() ; scpt.src='//adgebra.co.in/afpf/GetAfpftpJs?parentAttribute='+GetAttribute; scpt.id=GetAttribute; scpt.setAttribute('data-pubid','1656'); scpt.setAttribute('data-slotId','1'); scpt.setAttribute('data-templateId','42'); scpt.setAttribute('data-accessMode','1'); scpt.setAttribute('data-domain',domain); scpt.setAttribute('data-divId','div_4220180311134933'); document.getElementById('div_4220180311134933').appendChild(scpt);Kannada News Portal