ಮನುಕುಲದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರೆಲ್ಲ ಮಾನವ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು.ಜನರು ಸತ್ಯ,ಧರ್ಮ,ಸಾತ್ವಿಕತೆ,ಕುಟುಂಬ,ಸಂಬಂಧಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಗಡಗಳು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರು.

ಜನರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.ಆದರೆ ಅವರು ನಿಜವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರಿತ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮನ್ನು,ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಗ್ಯರು.

ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುವುದು ಒಂದು ಸಾಧನೆ,ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟತನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ,ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಬೆಳೆಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಗಳು ನೆರವಾಗಿವೆ.ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುವುದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ,ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ,ಭೇದಗಳಿಲ್ಲ.ನಾವು ಏಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ,ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ,ಓದಿ,ಮದುವೆ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ,ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೋಕೆ ಅಂತ.ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕಲು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ತನ್ನ ಜನನ-ಮರಣಗಳ ಕಾರಣಕರ್ತರನ್ನರಿಯದೇ,ಯಾರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ,ತಾಳೆಗರಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಳುವುದು,ಕವಡೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಳುವುದು ಇವೆಲ್ಲಾ ಅವರವರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕಷ್ಟೇ.ನಿಜವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನರಿಯಲು ಗುರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಇರುವ ಗುರುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ.ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ಕೂಡ ನಾನು ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕಲು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ಬೆಂಬಲವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳ ದೇವರನ್ನು ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಎಲ್ಲರೂ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವುದು ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ಆತ್ಮಚೈತನ್ಯವನ್ನು.ಅದು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು?ಯಾರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು?ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು?ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನೂ ಕಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ.ಇದರ ಅರ್ಥ ಹುಟ್ಟು-ಸಾವುಗಳನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದಲೀ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದಲೀ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಈ ಆತ್ಮಚೈತನ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವವನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ.ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿಗಳು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಕೂಟಗಳು.ಇವತ್ತಿಗೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಆಯಾ ಪಂಗಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತದೆ.ಪ್ರಪಂಚ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಾಗ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲಿತ್ತು?..ಋಗ್ವೇದದ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ದೇಹದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳು(ಜಾತಿಗಳು) ಹುಟ್ಟಿದ ಬಗೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯೋ ಅಸ್ಯ ಮುಖಮಾಸೀತ್||

ಬಾಹೂ ರಾಜನ್ಯಃ ಕೃತಃ

ಊರು ತ್ಸೈಯದ್ವೈಶ್ಯಃ

ಪದ್ಬ್ಯಾಂ ಶೂದ್ರೋ ಅಜಾಯತಃ||

ಅವನ ಮುಖದಿಂದ,ಅಂದರೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹುಟ್ಟಿದ,ಭುಜಗಳಿಂದ ಕ್ಷತ್ರಿಯ,ತೊಡೆಯಿಂದ ವೈಶ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ,ಪಾದಗಳಿಂದ ಶೂದ್ರ ಹುಟ್ಟಿದ,ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಂದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ.ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಕೊನೆಗೆ ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುವುದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ.ಭಕ್ತಿಗೆ.ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ,ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಭೇದಗಳಿಲ್ಲ.ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ.ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು 20 ವರ್ಷ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತೇವೋ ಹಾಗೆ ನಿಜವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯಲು ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಆಹಾರ,ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು.ಇವತ್ತಿಗೂ ಜಾತಿಗಳ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೊರತು,ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ.ಜನರು ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಸರ್ಕಾರವೇ ನೂರೆಂಟು ಜಾತಿಗಳ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ,ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ರೂಪ ನೀಡಿ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾವಿನವರೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲೂ ಅದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ.ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಯಾರೂ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಗಳ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುವುದಿಲ್ಲ.ಸರ್ಕಾರದ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿರುವವರು ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ,ಮನುಜಮತ ವಿಶ್ವಪಥ ಅಂತಾ ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ.ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರ ಜಾತಿ ಭೇದಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಬೇಕಿದೆ.

Please follow and like us:
0
http://bp9news.com/wp-content/uploads/2017/09/bmins.jpeghttp://bp9news.com/wp-content/uploads/2017/09/bmins-150x150.jpegBP9 Bureauಅಂಕಣಆಧ್ಯಾತ್ಮbrahmin,caste,government,rigveda,vedasಮನುಕುಲದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರೆಲ್ಲ ಮಾನವ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು.ಜನರು ಸತ್ಯ,ಧರ್ಮ,ಸಾತ್ವಿಕತೆ,ಕುಟುಂಬ,ಸಂಬಂಧಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಗಡಗಳು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರು. ಜನರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.ಆದರೆ ಅವರು ನಿಜವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರಿತ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮನ್ನು,ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಗ್ಯರು. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುವುದು ಒಂದು ಸಾಧನೆ,ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟತನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ,ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಬೆಳೆಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಗಳು ನೆರವಾಗಿವೆ.ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುವುದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ,ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ...Kannada News Portal