ಬೆಂಗಳೂರು : ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿ ಆದ ವೇಳೆ ಅಂದರೆ 27 – 03 – 18 ರಂದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿಯ  46 ಮಂದಿ ಕೆಎಎಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುಂಚೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ  ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದು ( 19- 06-18 )  ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

Please follow and like us:
0
http://bp9news.com/wp-content/uploads/2018/06/download-3-5.jpghttp://bp9news.com/wp-content/uploads/2018/06/download-3-5-150x150.jpgPolitical Bureauಪ್ರಮುಖರಾಜಕೀಯBig breaking: Transfer of 46 KAS officers: Government ordersಬೆಂಗಳೂರು : ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿ ಆದ ವೇಳೆ ಅಂದರೆ 27 - 03 - 18 ರಂದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿಯ  46 ಮಂದಿ ಕೆಎಎಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುಂಚೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ  ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದು ( 19- 06-18 )  ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. var domain = (window.location != window.parent.location)?...Kannada News Portal