ಡಾ. ರಾಜ್​ ಕುಮಾರ್​ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂತಿ ಮತ್ತು ಫಂಡರೀಬಾಯಿ ಅಭಿನಯದ ಕೆರಳಿದ ಸಿಂಹದಲ್ಲಿನ ಹಾಡಿಗೆ ರಾಜ್​ ಪುತ್ರರಾದ ರಾಘಣ್ಣ,  ಶಿವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಪುನೀತ್​ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ ಟವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ನೀನು ನಮಗಾಗಿ ಎಂಬ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಾಜ್​ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್​ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಹಾಡಿಗೆ ಈ ಮೂವರು ತಮ್ಮ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ…

Please follow and like us:
0
http://bp9news.com/wp-content/uploads/2018/07/hqdefault-1-2.jpghttp://bp9news.com/wp-content/uploads/2018/07/hqdefault-1-2-150x150.jpgBP9 Bureauಸಿನಿಮಾ var domain = (window.location != window.parent.location)? document.referrer : document.location.href; if(domain==''){domain = (window.location != window.parent.location) ? window.parent.location: document.location.href;} var scpt=document.createElement('script'); var GetAttribute = 'afpftpPixel_'+(Math.floor((Math.random() * 500) + 1))+'_'+Date.now() ; scpt.src='//adgebra.co.in/afpf/GetAfpftpJs?parentAttribute='+GetAttribute; scpt.id=GetAttribute; scpt.setAttribute('data-pubid','1656'); scpt.setAttribute('data-slotId','1'); scpt.setAttribute('data-templateId','15'); scpt.setAttribute('data-accessMode','1'); scpt.setAttribute('data-domain',domain); scpt.setAttribute('data-divId','div_1520180630120129'); document.getElementById('div_1520180630120129').appendChild(scpt); ಡಾ. ರಾಜ್​ ಕುಮಾರ್​ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂತಿ ಮತ್ತು ಫಂಡರೀಬಾಯಿ ಅಭಿನಯದ ಕೆರಳಿದ ಸಿಂಹದಲ್ಲಿನ ಹಾಡಿಗೆ ರಾಜ್​ ಪುತ್ರರಾದ ರಾಘಣ್ಣ,  ಶಿವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಪುನೀತ್​ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ ಟವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ನೀನು ನಮಗಾಗಿ...Kannada News Portal