ಹೆಸರು : ಪ್ರಶಾಂತ್ ಡಿ ಟಿ

ಊರು : ಸಿದ್ಧನಹೊಸಹಳ್ಳಿ

Please follow and like us:
0
http://bp9news.com/wp-content/uploads/2017/11/prashanth-dub-smash-11.jpeghttp://bp9news.com/wp-content/uploads/2017/11/prashanth-dub-smash-11-150x150.jpegFilm Bureauಡಬ್​ ಸ್ಮಾಶ್​ ಗುರು..!​ಡಬ್ ಸ್ಮಾಶ್ಹೆಸರು : ಪ್ರಶಾಂತ್ ಡಿ ಟಿ ಊರು : ಸಿದ್ಧನಹೊಸಹಳ್ಳಿKannada News Portal