ಹೆಸರು : ಪ್ರಶಾಂತ್ ಡಿ ಟಿ

ಊರು : ಸಿದ್ದನಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

Please follow and like us:
0
http://bp9news.com/wp-content/uploads/2017/12/prashanth-dub-smash.jpeghttp://bp9news.com/wp-content/uploads/2017/12/prashanth-dub-smash-150x150.jpegFilm Bureauಡಬ್​ ಸ್ಮಾಶ್​ ಗುರು..!​ಡಬ್ ಸ್ಮಾಶ್ಹೆಸರು : ಪ್ರಶಾಂತ್ ಡಿ ಟಿ ಊರು : ಸಿದ್ದನಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.Kannada News Portal