ಎಷ್ಟೇ ಎಜುಕೇಷನ್​ ಪಡೆದ್ರೂ ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್​ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋವ್ರಿಗೆ ಇವರೇ ಮಾದರಿ.  ನಾನು  ತರೌಲಿ ಅನ್​ ಎಜುಕೇಟೆಡ್​. ನನಗೆ ತುಮಕೂರಿನ ಅಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿಯವನಾದ ನನಗೆ ನೇಚರೇ ಟೀಚರ್, ವರ್ಲ್ಡ್​ ಯೂನಿರ್ವಸಿಟಿ ಅಂತಾರೆ​.

ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡೊಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್​ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಹೀಗೆ ಬರೋ ಜನರ ಜತೆ ಅಂತಾರೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ರಾಜಣ್ಣ.  ಫಟ್​ ಫಟ್​ ಇಂಗ್ಲೀಷ್​ ಮಾತಡ್ತಾರೆ.   ಬಟ್ಲರ್​ ಇಂಗ್ಲೀಷ್​ ಮಾತಡೋರಿಗೆ  ಸರಿಯಾಗಿ  ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್​ನಲ್ಲಿ ಟಾಂಗ್​ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರು.

Please follow and like us:
0
http://bp9news.com/wp-content/uploads/2018/06/Capture-ತೆಮಲಪೊ.jpghttp://bp9news.com/wp-content/uploads/2018/06/Capture-ತೆಮಲಪೊ-150x150.jpgBP9 Bureauಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಎಷ್ಟೇ ಎಜುಕೇಷನ್​ ಪಡೆದ್ರೂ ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್​ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋವ್ರಿಗೆ ಇವರೇ ಮಾದರಿ.  ನಾನು  ತರೌಲಿ ಅನ್​ ಎಜುಕೇಟೆಡ್​. ನನಗೆ ತುಮಕೂರಿನ ಅಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿಯವನಾದ ನನಗೆ ನೇಚರೇ ಟೀಚರ್, ವರ್ಲ್ಡ್​ ಯೂನಿರ್ವಸಿಟಿ ಅಂತಾರೆ​. var domain = (window.location != window.parent.location)? document.referrer : document.location.href; var scpt=document.createElement('script'); var GetAttribute = 'afpftpPixel_'+(Math.floor((Math.random() * 500) + 1))+'_'+Date.now() ; scpt.src='//adgebra.co.in/afpf/GetAfpftpJs?parentAttribute='+GetAttribute; scpt.id=GetAttribute; scpt.setAttribute('data-pubid','2370'); scpt.setAttribute('data-slotId','1'); scpt.setAttribute('data-templateId','15'); scpt.setAttribute('data-accessMode','1'); scpt.setAttribute('data-domain',domain); scpt.setAttribute('data-divId','div_1520180613093742'); document.getElementById('div_1520180613093742').appendChild(scpt); ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡೊಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್​ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಹೀಗೆ ಬರೋ...Kannada News Portal