ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ  ಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾಷೆ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್​ ಡೈಲಾಗ್​ ಹೇಳಿ, ಸಾಕ್ಷತ್​ ದರ್ಶನ್​, ಟೈಗರ್​  ಪ್ರಭಾಕರ್​ನ  ನೆನಪಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರ ಧ್ವನಿ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಡೈಲಾಗ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿ.

 

 

 

 

Please follow and like us:
0
http://bp9news.com/wp-content/uploads/2018/05/Karnatakada-Miditha-38.jpeghttp://bp9news.com/wp-content/uploads/2018/05/Karnatakada-Miditha-38-150x150.jpegBP9 Bureauಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಡಬ್​ ಸ್ಮಾಶ್​ ಗುರು..!​ಲೈಫ್​ ಸ್ಟೈಲ್​​ ಗುರು  ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ  ಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾಷೆ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್​ ಡೈಲಾಗ್​ ಹೇಳಿ, ಸಾಕ್ಷತ್​ ದರ್ಶನ್​, ಟೈಗರ್​  ಪ್ರಭಾಕರ್​ನ  ನೆನಪಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಧ್ವನಿ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಡೈಲಾಗ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿ.   var domain = (window.location != window.parent.location)? document.referrer : document.location.href; var scpt=document.createElement('script'); var GetAttribute = 'afpftpPixel_'+(Math.floor((Math.random() * 500) + 1))+'_'+Date.now() ; scpt.src='//adgebra.co.in/afpf/GetAfpftpJs?parentAttribute='+GetAttribute; scpt.id=GetAttribute; scpt.setAttribute('data-pubid','1656'); scpt.setAttribute('data-slotId','1'); scpt.setAttribute('data-templateId','42'); scpt.setAttribute('data-accessMode','1'); scpt.setAttribute('data-domain',domain); scpt.setAttribute('data-divId','div_4220180311134933'); document.getElementById('div_4220180311134933').appendChild(scpt);      Kannada News Portal